Налог на недвижимость

Тема в разделе "Беседка", создана пользователем Марина, 6 Январь 2015. 1. Марина
  Offline Марина ШопоГуру
  Сообщения:
  8.398
  Благодарности:
  7.677
  Регистрация:
  01.11.2011
  Откуда:
  ---
  Выделила время на изучение изменений, которые утвердили перед НГ.
  Как-то за проблемами с конвертацией и налог на импорт упустила налог на недвижимость.

  Если в таможенном кодексе разобраться можно, то налоговый кодекс для меня вынос мозга :stars:

  Меня интересует несколько вопросов:
  1. Налог начисляется на общую площадь или на превышение от 60 кв.м. ?
  2. Куда, что и кто? Мы будем получать счета раз в год?
  3. Налог начисляется на общую площадь или на человека владеющим площадью? (например, в квартире 65 кв.м. прописано 2 человека и владеют квартирой 50 на 50)

  С размером налога вроде понятно, решает местная власть, но не больше 2% минимальной зп за 1 кв.м.

  Стаття 266. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
  266.1. Платники податку
  266.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
  266.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
  а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
  б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
  в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
  266.2. Об’єкт оподаткування
  266.2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
  266.2.2. Не є об’єктом оподаткування:
  а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
  б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
  в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
  г) гуртожитки;
  ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;
  д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
  е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
  є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
  ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
  з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.
  266.3. База оподаткування
  266.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
  266.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
  266.3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
  266.4. Пільги із сплати податку
  266.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
  а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
  б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
  в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
  Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
  Сільські, селищні, міські ради можуть збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена цим підпунктом.
  266.4.2. Сільські, селищні, міські ради встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
  Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
  об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;
  об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
  Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.
  Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту.
  266.5. Ставка податку
  266.5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
  266.6. Податковий період
  266.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
  266.7. Порядок обчислення суми податку
  266.7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:
  а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;
  б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;
  в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;
  г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.
  Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
  266.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
  Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
  Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
  Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
  266.7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
  об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
  розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
  права на користування пільгою із сплати податку;
  розміру ставки податку;
  нарахованої суми податку.
  У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
  266.7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
  266.7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
  Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
  266.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком
  266.8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
  266.8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
  266.9. Порядок сплати податку
  266.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
  Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків.
  266.10. Строки сплати податку
  266.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
  а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
  б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації»;
  Полный перечень изменений можно прочитать тут - http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=370431
   
  #1
 2. Vatalina
  Offline Vatalina ШопоНафт
  Сообщения:
  135
  Благодарности:
  102
  Регистрация:
  07.10.2014
  Откуда:
  Черкассы
  Имя:
  Алина
  1. Платите только разницу. Ваш пример 65-60=5 облагается только 5 метров
  2 платите раз в год только после получения платежного извещения из налоговой, в нем будет указано кому и сколько и куда
  3 если в документах просто указано два собственника, то платит 1 на ваш выбор, если части указаны то каждый согласно своей части. Ваш пример - каждый из собственников платит за свои 2.5 метра. Значит теоретически должно быть 2 извещения на 2.5 метра каждое, но как это будет на самом деле - потом увидим
   
  #2
 3. Vatalina
  Offline Vatalina ШопоНафт
  Сообщения:
  135
  Благодарности:
  102
  Регистрация:
  07.10.2014
  Откуда:
  Черкассы
  Имя:
  Алина
 4. demetra
  Offline demetra ШопоМастер
  Сообщения:
  3.453
  Благодарности:
  4.945
  Регистрация:
  23.04.2013
  Откуда:
  Днепр
  Имя:
  Светлана
  Vatalina, но так же у каждого из них получается меньше 60кв.?
   
  #4
 5. ElenaV
  Offline ElenaV ШопоНавигатор
  Сообщения:
  1.106
  Благодарности:
  881
  Регистрация:
  14.12.2012
  Откуда:
  Харьков
  demetra, вчера читала, что на двоих необлагаемая площадь в два раза больше.
  --- Добавлено, 6 Январь 2015 ---
  Марина, п. 2 - не по количеству прописанных (зарегистированных), а именно по праву собственности.
   
  #5
 6. Vatalina
  Offline Vatalina ШопоНафт
  Сообщения:
  135
  Благодарности:
  102
  Регистрация:
  07.10.2014
  Откуда:
  Черкассы
  Имя:
  Алина
  Льготная площадь устанавливается на объект, а не на налогоплательщика!
   
  #6
 7. ElenaV
  Offline ElenaV ШопоНавигатор
  Сообщения:
  1.106
  Благодарности:
  881
  Регистрация:
  14.12.2012
  Откуда:
  Харьков
  И? У объекта есть собственник/собственники.
  У одного собственника в собственности может быть несколько объектов недвижимости.
   
  #7
 8. Vatalina
  Offline Vatalina ШопоНафт
  Сообщения:
  135
  Благодарности:
  102
  Регистрация:
  07.10.2014
  Откуда:
  Черкассы
  Имя:
  Алина
  На исполнение этой статьи должны принять обязательно еще какое нибудь положение или инструкцию для налоговой. Потому как очень много вопросов возникает. Вот к примеру есть квартира на 100 метров, у нее 2 собственника, значит каждый заплатит налог за 20 метров. Но у одного из собственников еще есть дом на 120 метров, в таком случае если в собственности 2 вида объектов - квартира и дом, льгота составляет до 180 метров. Соответсвенно собственник и части квартиры и дома( площадь обоих объектов ниже льготы) ниче не платит. Как то нелогично, на мой взгляд.
   
  #8
 9. ElenaV
  Offline ElenaV ШопоНавигатор
  Сообщения:
  1.106
  Благодарности:
  881
  Регистрация:
  14.12.2012
  Откуда:
  Харьков
  Почему? В этом случае они ничего не платят по п. 266.1.2:
   
  #9
 10. Vatalina
  Offline Vatalina ШопоНафт
  Сообщения:
  135
  Благодарности:
  102
  Регистрация:
  07.10.2014
  Откуда:
  Черкассы
  Имя:
  Алина
  Хорошо, давайте по каждому пункту.
  А.Есть объект на 100 метров, в документе на право собственности 2 собственника- Ваня собственник 60 метров, а Коля- 40. Больше у них ничего нет. Местная община, а именно она принимает окончательное решение о применении налога решает что льгота-60 метров. Значит никто ничего не платит. Или у коли есть еще дом на 120 метров, льгота 180 на два вида - Ваня ничего не платит, Коля тоже 120+40= 160.
  Б. Таже квартира на 100 метров, но части собственности не выделены натуре, не указано часть собственности каждого из них. Значит налог начисляют на 40 квадратов, но платит один из них, при этом собственники сами решают между собой кто. Или по решению суда, если не могут определиться) к примеру решили, что платит Ваня- Ваня платит только за 40 метров, Коля ничего, так как льгота на дом 120 метров. Решили что Коля- Ваня ничего не платит, и Коля тоже))) площадь обоих объектов ниже льготы в 180 метров.
  В.
   
  #10
 11. Vatalina
  Offline Vatalina ШопоНафт
  Сообщения:
  135
  Благодарности:
  102
  Регистрация:
  07.10.2014
  Откуда:
  Черкассы
  Имя:
  Алина
  В. Это вроде того же пункта а, разница только в том как записаны собственники, просто указывается что каждому принадлежит половина. Значит условия теже. Коля и Ваня Владеют пополам. Значит каждый платит за свои 20 метров - 100-60 льготы=40 объект налогообложения и поделить пополам равно по 20. У коли есть еще дом на 120, Коля ничего не платит- общая площадь его собственности 140, Ваня платит за свои 20 метров.
  На то он и Ваня))
   
  #11
 12. ElenaV
  Offline ElenaV ШопоНавигатор
  Сообщения:
  1.106
  Благодарности:
  881
  Регистрация:
  14.12.2012
  Откуда:
  Харьков
  С утра трезвым взглядом посмотрела еще раз на 266.1.2 б). Нехорошо как-то...
  Объектом налогообложения является недвижимость. Плательщиком налога является физлицо.
  Если следовать четко пункту б), то получается смешно: не имеет значения, сколько человек являются собственниками "не поділеної в натурі" жилплощади, платить за то, что свыше 60 всё равно придется. И неважно, что, если собственников квартиры 70 кв.м., например, трое, то на одного приходится чуть больше 20 кв.м.
  Еще в комментариях юристов мелькнула озадаченность по поводу гаражей и подобной нежилой недвижимости - их будут налогооблагать как квартиры или как дома)
   
  #12
  Марина нравится это.
 13. demetra
  Offline demetra ШопоМастер
  Сообщения:
  3.453
  Благодарности:
  4.945
  Регистрация:
  23.04.2013
  Откуда:
  Днепр
  Имя:
  Светлана
  Наткнулась в интернете на статью
  Рассказываю, как можно НЕ платить новый налог на недвижимость. Немного хлопотно, но вполне законно.
  Итак, если вам НЕ повезло и вы являетесь владельцем нескольких квартир / домов, общая площадь которых превышает 180 кв.м (льготная суммарная площадь, не облагаемая налогом на недвижимость), помните, что граничный "порог" налогообложения может поднять ЛЮБОЙ сельсовет на территории Украины (п. 266.4.1 Налогового кодекса Украины)!  Например, у вас есть квартира в Киеве в 200 кв.м и загородный дом в 400 кв.м. И за это "счастье" в 2015 году вы должны будете уплатить около 10 000 грн налога ((200+400-180) * 2% от минимальной заработной платы). Само собой разумеется, эти 10 000 грн улетят в пустоту ( = "бюджет").  Выход есть: вы находите и покупаете хату в самом забитом украинском селе (а еще лучше, покупаете её вскладчину с несколькими друзьями; а если есть сто друзей - так это просто здорово, выйдет по 0,5 кв. м на каждого!). В итоге, суммарная площадь вашей недвижимости станет чуть больше, скажем, на 20 кв.м (200+400+20).  Но зато по закону сельсовет этого забитого украинского села может поднять для вас (с друзьями) предельную норму не облагаемой налогом недвижимости до, например, 1 000 кв.м (напоминаю: п. 266.4.1 Налогового кодекса Украины). Таким образом, вы со своими 620 кв.м под налогообложение вообще не попадаете!  Вы, конечно, должны будете "инвестировать" в забитое украинское село пару тысяч гривен, но, уверен, сделаете это с радостью, поскольку государство не даёт этому селу вообще ни копейки.
   
  #13
  Vatalina нравится это.
 14. Юлия Дем
  Offline Юлия Дем ШопоПрофи
  Сообщения:
  1.758
  Благодарности:
  2.397
  Регистрация:
  07.03.2012
  Откуда:
  Харьковская обл.
  Вот это для меня тоже было шоком.:bally: Гараж, сарай, курятник блин и за все плати. Они что совсем уже тронутые?
  Мне придется платить за 10 квадратов, ну думаю мать их так, раз в год еще стерплю. Но гараж???? Сарай? Это роскошь? И вот старые хозяева зафигачили гараж на 2 машины, а мне теперь за это плати, абсурд. В итоге, если посчитать все постройки, у меня вылазит по максимальной ставке что то порядка 2400грн. ! Застрелится!
  2015 год -год сплошных налогов, только вот реформами и не пахнет...
   
  #14
  Белатрисса и ElenaV нравится это.
 15. ElenaV
  Offline ElenaV ШопоНавигатор
  Сообщения:
  1.106
  Благодарности:
  881
  Регистрация:
  14.12.2012
  Откуда:
  Харьков
  Юлия Дем, вспоминаю свой старый сельский дом с флигелем, сараем, гаражом... Дешевле взорвать, чем налог платить.
   
  #15
  Белатрисса и Юлия Дем нравится это.
 16. demetra
  Offline demetra ШопоМастер
  Сообщения:
  3.453
  Благодарности:
  4.945
  Регистрация:
  23.04.2013
  Откуда:
  Днепр
  Имя:
  Светлана
  Ага, я наивная ждала от новой власти сокращения налогов, а оно вон как.
  И самое интересное что все обычные люди так и будут платить, а те у кого дворцы и поместья будут пользоваться способом как в статье или еще какие придумают.
   
  #16
  Zozulia, ElenaV и Юлия Дем нравится это.
 17. Юлия Дем
  Offline Юлия Дем ШопоПрофи
  Сообщения:
  1.758
  Благодарности:
  2.397
  Регистрация:
  07.03.2012
  Откуда:
  Харьковская обл.
  Однозначно, чем больше узнаешь подробностей законодательства, тем больше впадаешь в пессимизм. Хотя сначала я так наивно и искренне верила, что таки народ главная сила страны. Увы, что ни день, то очередная нелепость. Военный сбор на все доходы, налог на депозиты, пенсию, недвижимость, повышение тарифов на газ.... Это реформы? Все больше шутка платы за воздух становится реальностью. Мда, нас готовили к сложному году, но то что это кирдык во все стороны для основной массы населения... я не могу поверить что они творят.
  Я честно зарабатываю деньги и честно плачу налоги. А взамен получаешь пшик и еще большую нагрузку. Обидно....
   
  #17
  ElenaV нравится это.
 18. ElenaV
  Offline ElenaV ШопоНавигатор
  Сообщения:
  1.106
  Благодарности:
  881
  Регистрация:
  14.12.2012
  Откуда:
  Харьков
  Юлия Дем,
  Да, это не реформы, это оброк:(
   
  #18
  Юлия Дем нравится это.
Поделиться этой страницей